Általános Szerződési Feltételek

Shape Image One

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁszF hatálya Szolgáltató weblapján http://beszeljunkoroszul.hu történő jogviszonyokra terjed ki.

A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Antal Lászlóné Nyilas Mária Magdolna

A szolgáltató székhelye: 2532 Tokodaltáró, Orgona utca 22.

A szolgáltató elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@beszeljunkoroszul.hu

Az ilyen úton érkező emailekre 2 munkanapon belül válaszolunk.

Nyilvántartási szám: 53932006

Adószáma: 51395919-1-31

Telefonszám: 0620/823-3533

Elérhető: hétfőtől péntekig, 9:00-től 17:00 óráig.

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Magyar Hosting Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01 09 381419

Adószám: 25138205241

Telefon: +36-1-700-2323

Alapvető rendelkezések:

Jelen Szabályzat 2022. május 5. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Regisztráció / vásárlás feltételei

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Szolgáltató által nyújtott „Beszéljünk oroszul!” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony orosz nyelvi ismereteket és oktató videókat oszt meg a Felhasználókkal. A szolgáltatás célja, hogy a Felhasználókat megismertesse az orosz nyelvvel.

A megjelenített termékek /szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre / szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, áfa mentes összegek.

A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A megrendelés, a fizetés és a bankkártyaadatok megadása

A  beszeljunkoroszul.hu honlap oldalain lehetőség van a “Videós orosz nyelvi klub Lénával” nevű havi díjas videósorozat megvásárlására.

A megrendelések a honlap űrlapján történnek.

A megrendelés menete:

A Felhasználó regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást. A Felhasználó kattint az “Előfizetés most” gombra. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a megrendelő űrlap alatt.

A Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia: vezetéknév, keresztnév, irányítószám, lakcím, telefonszám, emailcím. A Felhasználó választ egy tetszés szerinti felhasználónevet és jelszót.

Ezután a Felhasználónak meg kell adnia az ismétlődő fizetéshez szükséges adatokat: a bankkártya számát, a lejárat idejét és CVC-kódot.

Az Adatvédelmi Tájékoztató és az Általános szerződési feltételek elolvasása és elfogadása, ill. annak a ténynek az elfogadása után, hogy a fizetés bankkártyával lesz elérhető a próbaidőszak végén,  a Felhasználó az “Előfizetés most” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt javítani tudja a bevitt adatokat.

A Felhasználónak lehetősége van a termék / szolgáltatás 7 napos ingyenes kipróbálására, ezért a megrendelés elküldése után a a Felhasználó azonnal hozzáférést kap az online tanfolyamhoz.

Fizetési feltételek

A Felhasználónak a havidíjas szolgáltatás összértékét online, bankkártyával van lehetősége fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (Stripe, OTP SimplePay biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A fizetési rendszer a 7 napos kipróbálási időszak elteltével automatikusan levonja a szolgáltatás havidíját.

A számlát elektronikusan küldi meg Szolgáltató.

A termék / szolgáltatás árának kiegyenlítése esetén a Megrendelő részére továbbra is lehetséges a termék / szolgáltatás használata. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató kizárja a Felhasználók köréből.

A szolgáltatásban / a termék használatában való részvételhez ismétlődő bankkártyás fizetésre van szükség. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Stripe / OTP SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://www.beszeljunkoroszul.hu/) a “Videós orosz nyelvi klub Lénával” nevű videósorozat havi előfizetői díjának levonása a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve megtörténjen. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a Stripe / OTP SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (Stripe / OTP SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az ismétlődő fizetéshez egyszeri hozzájárulás szükséges: a Vevő az első tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

A beszeljunkoroszul.hu oldalon a következő bankkártyás fizetésre van lehetőség:

a) Stripe

Anyavállalat: Stripe, Inc.

Székhely: 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States

Weboldal: www.stripe.com

Kapcsolat: https://support.stripe.com/

b) OTP SimplePay

Üzemeltető: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24386106-2-42

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Az ismétlődő fizetés lemondása

Amennyiben a megrendelő le szeretné mondani a havidíjas szolgáltatást, emailben kell jeleznie a lemondását. Ebben az esetben a felmondást tartalmazó nyilatkozat elküldését követő 48 órán belül felfüggesztjük az újabb fizetést.

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a info@beszeljunkoroszul.hu email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vásárló, megrendeléskor megadott teljes nevét, email címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a vásárló számára a tananyagok a tárgyhó végéig továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni abban az esetben, ha a Szolgáltató nem kezdte meg a szolgáltatás teljesítését. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a szolgáltatás / termék árának teljes összegét.

Fogyasztó a tárgyhóra nem gyakorolhatja elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével megkezdte a teljesítést és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően a tárgyhóra elveszíti az elállási jogát.

A Felhasználó a lemondást követő tárgyhótól gyakorolhatja az elállási jogát.

Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén emailben (info@beszeljunkoroszul.hu) kell jelezni a szolgáltatás lemondásának szándékát. A lemondási szándék jelzését követően 48 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő.

Garanciák és akciók

A beszeljunkoroszul.hu fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékre / szolgáltatásra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékre / szolgáltatásra nem vonatkozik garancia.

A beszeljunkoroszul.hu fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Közreműködők

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

A panaszkezelés rendje

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon vagy e-mail címen is közölheti.

A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja. Ha elutasítja a panaszt, ezt az elutasító álláspontját megindokolja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Szerzői jogok

Miután a beszeljunkoroszul.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a beszeljunkoroszul.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A beszeljunkoroszul.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-nevére, az azzal képzett másodlagos domain-nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a beszeljunkoroszul.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a beszeljunkoroszul.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

A beszeljunkoroszul.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Antal Lászlóné Nyilas Mária Magdolna

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.