ingyenes orosz nyelvtan

Orosz személyes névmások

A személyes névmások minden nyelvben fontos szerepet töltenek be, hiszen segítenek a személyek és a tárgyak azonosításában. Ebben a bejegyzésben megismerkedünk  mindegyik orosz személyes névmás legfontosabb esetalakjaival. Egyes szám első személy: я (én) Alanyeset: я (én), tárgyeset: меня (engem), birtokos eset: меня, részes eset: мне (nekem), eszközeset:  (cо) мной (velem), elöljárós eset: обо мне (rólam). Példák: