Videós orosz nyelvi klub Lénával

 • Home
 • Videós orosz nyelvi klub Lénával
Shape Image One

Videós orosz nyelvi klub Lénával

Categories: orosz nyelvtanulás
Kívánságlista Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

A tanfolyamról

What Will You Learn?

 • A cirill ábécé olvasása és kiejtése
 • A személyes névmások (én, te, ő, mi, ti, ők, ön, önök)
 • A birtokos névmások (enyém, tied, övé, miénk, tiétek, övék, öné, önöké)
 • A főnevek neme
 • A főnevek többes száma
 • A melléknevek alanyesete
 • A igék jelen ideje
 • Az igék múlt ideje
 • Az igék jövő ideje
 • Az igeszemlélet
 • Az igekötő nélküli mozgást jelentő igék
 • A bemutatkozás, a név tisztázása
 • Az orosz köszönés
 • Ki ez? Mi ez? (személyek és tárgyak nevének tisztázása)
 • A származás megnevezése
 • A család
 • Az emberek megnevezése
 • Néhány foglalkozás
 • A szabadidős tevékenységek
 • A nyelvtudás megfogalmazása
 • A hogylét kifejezése
 • Lakás
 • Hogyan kérdezzük meg, valami hol található?
 • Az orosz számok (1-12)
 • A napok neve
 • A hónapok neve
 • Család
 • Hétköznapi tárgyak neve
 • Az óra kifejezése
 • Időpontok, időkifejezések
 • Betegség
 • Gyakran használt orosz szavak
 • Orosz mondatok, amelyekre szükséged lehet
 • Orosz ételek
 • Orosz italok
 • Orosz reggeli
 • Orosz élelmiszerek
 • Oroszországról

Az oktatóról

Course Curriculum

Így tanulj a klub anyagaiból!
Rövid összefoglaló arról, hogy használd a tanfolyami felületet és néhány tipp arról, hogy tudsz hatékonyan tanulni.

 • Így tanulj a klubban!
  05:21

A cirill ábécé
Az orosz ábécé betűi, lépésről lépésre, egyszerű szavak olvasásával. A leckék nem betűrendben haladnak, hanem a betűk optimális összekapcsolhatóságát veszik figyelembe és megtanítanak néhány egszerű mondatot is.

 • A cirill ábécé 1.
  03:47
 • A cirill ábécé 2.
  07:42
 • A cirill ábécé 3.
  07:49
 • A cirill ábécé másképp 1.
  13:15
 • A cirill ábécé másképp 2.
  13:56
 • A cirill ábécé gyakorlása
  04:24
 • Online memóriajáték az olvasás gyakorlására

A cirill betűk írása
Az orosz írás gyakorlása betűnként

 • Az írott cirill betűk

Az orosz köszönés
Hogy köszönnek az oroszok?

 • Hogyan köszönj oroszul?
  03:30
 • Online játék az orosz köszönések gyakorlásához
 • Köszönés és bemutatkozás oroszul (videó)
  04:12
 • Köszönj oroszul!

Én, te ő, mi, ti, ők
Az orosz személyes névmások

 • Az orosz személyes névmások
  03:33
 • Én, te, ő, mi, ti, ők

Ki ez? Mi ez?
А Кто это? / Что это? kérdések gyakorlása

 • Кто это? Что это?
  03:12
 • Что это?

Az orosz főnevek neme
Az orosz nyelvben a főneveknek háromféle nemük lehet: hímneműek, nőneműek vagy semleges neműek.

 • Hímnem, nőnem, semleges nem
  01:31
 • Milyen neműek az alábbi főnevek?

Az orosz főnevek többes száma
Ha valamiből több van, akkor a főneveket többes számba tesszük.

 • A főnevek többes száma: -ы és -и
  01:30
 • A főnevek többes száma: -а és -я
  01:13
 • Melyik többes számú főnév helyes?

Enyém, tiéd
A мой és a твой birtokos névmás használata eltér a magyartól. De nagyon hasonlít az angolra és a németre.

 • Мой, моя, моё, мои
  02:19
 • Твой, твоя, твоё, твои
  03:19
 • Мой, моя, моё, мои?
 • Твой, твоя, твоё, твои?

Az orosz igék ragozása jelen időben
Az igék ragozásának két fő típusa van, de ezeken kívül számtalan kivétel létezik, ezért érdemes kisebb lépésekben megismerkedni velük.

 • Igeragozás 1. típus 1.
  03:42
 • Igeragozás 1. típus 2.
  02:52
 • Igeragozás 2. típus 1.
  03:25
 • Igeragozás 2. típus 2.
  04:25
 • Что ты делаешь?
 • Я не знаю.
 • Gyakorold az igeragozást!

Hol van / vannak …?
Hogyan válaszolhatunk a Hol? kérdésre. Ezenkívül a "на" (-on, -en, -ön), ill. a "в" (-ban, -ben) elöljárószók használata.

 • Где? 1
  05:35
 • Где? 2 (в, на)
  02:45
 • Где находится …?
 • Где …?

Tárgyak
Melyek a legfontosabb / kedvenc használati tárgyaink? Milyen tevékenységeket végzünk velük / rajtuk?

 • Вещи 1
  03:24
 • Вещи 2
  02:56
 • Это мой …

Tietek, öné, önöké
A ваш, ваша, ваше, ваши birtokos névmások

 • Ваш, ваша, ваше, ваши
  03:28
 • Это ваш …?

Miénk, a mi …
A наш, наша, наше, наши birtokos névmás

 • Наш, наша, наше, наши
  02:50
 • Это наш …

Hogy hívnak?
Így mutatkozz be oroszul!

 • Как тебя зовут?
  02:27
 • Hogyan mutatkozz be és köszönj meg valamit?
  03:27
 • Меня зовут …

A nevem …
A keresztnév és a vezetéknév tisztázása

 • Моё имя, моя фамилия
  04:05
 • Mi lehetett a kérdés?

Honnan származol? Ön hová való?
A származás megnevezése

 • Ты откуда? Вы откуда?
  03:33
 • Oткуда?

Mi a foglalkozásod? Mi a foglalkozása?
A legelterjedtebb foglalkozások

 • Профессии
  02:39
 • Профессии

Beszélsz oroszul? Beszél ön oroszul?
Az idegen nyelvekről

 • Ты говоришь по-русски? Вы говорите по-русски?
  01:58
 • По-русски …

Milyen? (Az orosz melléknevek)
A melléknevek alanyesetben

 • На набережной (a rakparton)
  03:18
 • Разговор (a beszélgetés)
  03:06
 • Какой? Какая? Какое? Какие?
 • На картине …

Család
A családtagok bemutatása

 • Семья (a család)
  03:46
 • Моя дочка студентка.

Az emberek megnevezése
Férfi, nő, kisfiú, kislány ...

 • Люди, дети
  02:21
 • Кто это?

Hogy vagy? Hogy van?
Milyen válaszokat adhatsz, ha a hogyléted felől érdeklődnek.

 • Как дела? Как ты?
  01:40
 • Как дела?

A hét napjai
A hét napjainak megnevezése

 • Какой день сегодня? (Milyen nap van ma?)
  03:19
 • Когда? (Mikor?)

Az orosz számok 1-12
A számok 1-12

 • A számok 1-10
  02:39
 • Сколько?

Hány óra van?
Az egész órák kifejezése

 • Который час? Hány óra van?
  03:10
 • Когда?

Az orosz igék múlt ideje
Az igék leggyakrabban használt múlt idejű alakjai

 • Az -л, -ла, -ло, -ли végződés (1)
  04:07
 • Az -л, -ла, -ло, -ли végződés (2)
  02:49
 • Az -л, -ла, -ло, -ли végű múlt idő gyakorlása
  02:51
 • Что ты делал?

Övé, övék, az ő …
A eго, её, их harmadik személyű személyes névmások

 • Его, её, их (övé, övék)
  03:23
 • Kié?

Mit esznek az oroszok?
Néhány jellegzetes orosz étel

 • Что едят русские?
  02:25
 • Это какое блюдо?

Mit isznak az oroszok? Nem csak vodkát!!!!!
Néhány jellegzetes orosz ital

 • Что пьют русские?
  01:39
 • Это какой напиток?

Mit jelent számodra Oroszország?
Néhány nagyon orosz jellegzetesség

 • Что для тебя Россия?
  02:13
 • Mi nem Oroszország?

Menni, utazni, futni, úszni, vinni, szállítani …
A mozgást jelentő igék

 • Я иду , я еду
  01:55
 • Я хожу, я езжу
  02:00
 • Я бегу, я плыву
  01:39
 • Я бегаю, я плаваю
  02:10
 • Я несу, я везу
  03:06
 • Я ношу, я вожу
  02:18
 • A mozgást jelentő igék gyakorlása
  02:36
 • Menni, utazni

Léna és a szabadidő
Szabadidős tevékenységek

 • Свободное время
  02:23
 • Что ты делаешь в свободное время?

Az orosz igeszemlélet
A folyamatos és befejezett igék alapvető jelentései

 • A folyamatos igék
  03:25
 • A befejezett igék
  04:18
 • Folyamatos és befejezett igék

Meg fogom csinálni (Az orosz igék jövő ideje)
Az összetett és az egyszerű jövő idő

 • A jövő idő
  05:30
 • Mit fogsz csinálni?

A lakás
A helyiségek bemutatása

 • Моя квартира
  03:02
 • Léna lakása

Alina beteg
A megfázás és influenza tünetei

 • Алина больна
  04:03
 • Mit mond Alina?

Az orosz reggeli
Mit esznek az oroszok reggelire? Mit vásároljunk hozzá?

 • Завтрак и покупки
  03:41
 • Mit eszik Léna reggelire?

Orosz szavak
Gyakran használt orosz szavak, amelyeket talán nem ismersz

 • Русские слова 1
  02:44
 • Русские слова 2
  02:42
 • Melyik szó illik a mondatba?

Orosz kifejezések, mondatok
Néhány orosz kifejezés és mondat, amely jól jöhet neked Oroszországban

 • Русские фразы
  02:13
 • Mit mondasz ebben a helyzetben?

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Tanfolyam tartalma

 • Az egyes leckéket bemutató videók
 • A gyakorlást segítő videók
 • A videók szövege pdf-formátumban
 • A gyakorlást segítő nyelvi játékok
 • A megszerzett tudás mérésére alkalmas kvízek

Audience

 • Olyan felnőttek, akik teljesen kezdő szintről, önállóan akarják tanulni az orosz nyelvet.