Orosz főnevek

Shape Image One
főnév

Az orosz főnevek többes száma

Az orosz főnevek többnyire egyes és többes számban használhatók. A többes számot általában a szó végén jelöljük. Többes számban esetleg a szótő is megváltozhat és a hangsúly is eshet máshová. (A hangsúlyokat aláhúzás jelöli). Ы-re végződnek: A hímnemű, kemény mássalhangzóra végződő főnevek. Pl.: завод, заводы – üzem Kivétel: сосед, соседи – szomszéd Az а–ra végződő nőnemű főnevek. Pl.: газета,

ingyenes orosz nyelvtan

Játék az orosz főnevek többes számáról

A szabályokat egyáltalán nem kell tudnod ahhoz, hogy ismerd a főnevek többes számát. Mindezt teljesen természetes módon, csak érthető orosz szövegek „fogyasztásával elsajátíthatod.” De lássuk a játékot! Az lesz a feladat, hogy csoportosítsd a főneveket aszerint, milyen végződést kapnak többes számban! Ha teljesen jó lesz a megoldásod, akkor megjelenik ez a dicséret: Молодец! (Ügyes vagy!)

Улица Тверская, Москва
főnév

Orosz főnévragozás. Kivételek

Ez a bejegyzés nem igazi, hagyományos nyelvtankönyvbe való. A főnévragozási táblázatokból néhány sehová sem illeszthető kivételt tartalmaz. Lehet, hogy néhányan majd megköveznek engem ezekért a példákért, mert különösebb rendszer nélkül, csak „úgy” bemutatom néhány főnév ragozását. Tekintsd úgy, hogy – teljesség nélkül – olyan főneveket találsz itt, amelyeknek a ragozásával meggyűlne a bajod. Orosz főnévragozás. Kivételek.

főnév

Az orosz főnevek eszközesete (elöljárószó nélkül)

Kép: Moszkva Az alábbiakban azokat nyelvi helyzeteket ismerheted meg, amelyekben az orosz főnevek eszközhatározós esetbe kerülnek. A) A főnév előtt nincs elöljárószó: 1. A cselekvés, tevékenység eszközét fejezi ki a főnév. (eszközhatározó) Я пишу карандашом или ручкой. (Ceruzával vagy tollal írok.) 2. Időpontot is kifejezhetünk eszközesettel. утром (reggel), вечером (este), ночью (éjszaka) 3. A közlekedési eszközök megnevezésére is jó. (Korlátozottan.) eхать поездом – vonattal utazni (ugyanúgy: на поезде –

főnév

Az orosz főnévragozás – részes eset 1.

Kép: Москва, Красная площадь, Храм Василия Блаженного Ebben a bejegyzésben azokat a lehetőségeket vesszük végig, amelyekben az orosz főnevek részes esetbe kerülnek. Elöljárószó nélkül 1. Részes esetet vonzó igék után: давать / дать – adni valakinek Библиотекарь дал ученику читательский билет. (A könyvtáros odaadta a diáknak az olvasójegyet.) дарить / подарить – ajándékozni valakinek Я подарила маме одеколон. (A mamának parfümöt ajándékoztam.) говорить / сказать – mondani valakinek

birtokos eset

Az orosz főnevek birtokos esetben

Az orosz nyelvben a birtokos esetet gyakran használjuk. A teljesség igénye nélkül sorra vesszük azokat a jelentéseket, amelyekben ez az eset kötelező.

főnév

Az orosz főnevek többes száma. Kivételek

Az orosz főnevek többes számának képzésekor jó néhány kivétel akad. nemcsak ezeket tekintjük át, hanem a csak egyes, illetve csak többes számban használatos főneveket is.

főnév

Az orosz főnevek többes számáról egyszerűen

Az orosz főnevek nagy részét töbes számban is használhatjuk.
Hogy milyen végződést kap egy főnév többes számban, arra meghatározott szabályok léteznek. De mielőtt túlságosan örülnénk, a ragok sajnos nagyon sokfélék lehetnek és kivétel is akad bőven.

főnév

Az orosz főnevek neme. Lágy végű főnevek

A lágyságjelre végződő orosz főnevek hímneműek vagy nőnműek lehetnek. A legtöbb főnév esetében semmilyen fogódzónk nincs, de bizonyos végződések mégis segítenek eldönteni, melyik csoportba tartozik egy szó.