Blog

Shape Image One
főnév

Az orosz főnevek eszközesete (elöljárószó nélkül)

Kép: Moszkva Az alábbiakban azokat nyelvi helyzeteket ismerheted meg, amelyekben az orosz főnevek eszközhatározós esetbe kerülnek. A) A főnév előtt nincs elöljárószó: 1. A cselekvés, tevékenység eszközét fejezi ki a főnév. (eszközhatározó) Я пишу карандашом или ручкой. (Ceruzával vagy tollal írok.) 2. Időpontot is kifejezhetünk eszközesettel. утром (reggel), вечером (este), ночью (éjszaka) 3. A közlekedési eszközök megnevezésére is jó. (Korlátozottan.) eхать поездом – vonattal utazni (ugyanúgy: на поезде –

ingyenes orosz nyelvtan

Orosz személyes névmások

A személyes névmások minden nyelvben fontos szerepet töltenek be, hiszen segítenek a személyek és a tárgyak azonosításában. Ebben a bejegyzésben megismerkedünk  mindegyik orosz személyes névmás legfontosabb esetalakjaival. Egyes szám első személy: я (én) Alanyeset: я (én), tárgyeset: меня (engem), birtokos eset: меня, részes eset: мне (nekem), eszközeset:  (cо) мной (velem), elöljárós eset: обо мне (rólam). Példák:

főnév

Az orosz főnévragozás – részes eset 1.

Kép: Москва, Красная площадь, Храм Василия Блаженного Ebben a bejegyzésben azokat a lehetőségeket vesszük végig, amelyekben az orosz főnevek részes esetbe kerülnek. Elöljárószó nélkül 1. Részes esetet vonzó igék után: давать / дать – adni valakinek Библиотекарь дал ученику читательский билет. (A könyvtáros odaadta a diáknak az olvasójegyet.) дарить / подарить – ajándékozni valakinek Я подарила маме одеколон. (A mamának parfümöt ajándékoztam.) говорить / сказать – mondani valakinek

feladatok

Orosz igék múlt időben – példák

Ebben a bejegyzésben az orosz igék múlt idejét ismerheted meg eredeti orosz szövegeken, amelyek egy orosz chat oldalról származnak:  http://otvet.mail.ru/    Egyszerű, hétköznapi kérdésekre válaszolnak a tagok, mint például: Hogy töltöttétek az újévet? Mit csináltatok a nyáron? Hogy tanultatok a suliban? stb. Igaz, hogy akad a válaszokban szleng is jócskán, de mégis élő orosz nyelvet lehet

birtokos eset

Az orosz főnevek birtokos esetben

 Kép: Исторический музей, Москва Az orosz főnévnek birtokos esetben több jelentése is lehet. Elöljárószó nélkül kifejezheti a birtokost. A magyar nyelvben elöl áll a birtokost jelölő szó, azután következik a birtok. Például: a fiú(nak a) könyve. A birtokos jelző ragját (-nak a, -nek a) nem mindig használjuk. Az oroszban azonban megfordul ez a szórend: a birtokos szerkezetben elöl

ingyenes orosz nyelvtan

Határozói igenevek az orosz nyelvben

Kép: Lomonoszov egyetem, Moszkva A határozói igenevek (magyar példa: olvasva, beszélgetve, elolvasván) az orosz nyelvben is a cselekvés, történés stb. körülményeit fejezik ki. Mindig kiegészítő jellegűek, és mindig az állítmányhoz kapcsolódnak. A könnyebb megértés kedvéért lássunk egy magyar példát: A parkban sétálgatva beszélgettek. Ebben a mondatban a “beszélgettek” a fő cselekvést kifejező  állítmány, a “sétálgatva” pedig a

főnév

Az orosz főnevek többes száma. Kivételek

Az orosz főnevek többes számú alakjai között is vannak kivételek, különlegességek: 1. небо – небеса    (ég);     чудо – чудеса   (csoda) 2. Néhány szónak kétféle többes száma van. Ekkor más a jelentésük is.   лист бумаги (papírlap) – листы бумаги лист дерева (falevél) – листья дерева пропуск, пропуски (mulasztás, hiányzás) пропуск, пропуска (belépési engedély) 3.

főnév

Az orosz főnevek többes számáról egyszerűen

Az orosz főnevek többnyire egyes és többes számban használhatók. A többes számot általában a szó végén jelöljük. Ebben a bejegyzésben nem nézünk át minden lehetőséget, a cél inkább az, hogy átfogó képet kapj a legfontosabb végződésekről. Többes számban esetleg a szótő is megváltozhat és a hangsúly is eshet máshová. (A hangsúlyokat aláhúzás vagy a vastagon szedett betűk jelölik).

főnév

Az orosz főnevek neme. Lágy végű főnevek

Kép: GUM, Moszkva Az orosz nyelvben a lágy mássalhangzóra végződő főnevek  lehetnek különösebb ok és magyarázat nélkül HÍM- és NŐNEMŰEK. Az alábbiakban megismerhetsz néhány szabályt, de ennél sokkal biztosabb, ha szövegekben tanulod meg őket. Például, ha valahol találkozol ezzel a kifejezéssel, Красная площадь (Vörös tér), máris láthatod, hogy a площадь nőnemű. Vagy a русский писатель (orosz író) kifejezés