Az orosz igeszemlélet. Bevezetés

Shape Image One
Az orosz igeszemlélet. Bevezetés

Kép: Kalinyingrád

Ebben a bejegyzésben az orosz igeszemlélet általános jellemzését olvashatod. Az orosz igék jellemző sajátossága, hogy a legtöbbjüknek két alakja van, amelyek szemléletben különböznek, és igepárt alkotnak. Az egyik alak a folyamatos ige (глагол несовершенного вида), a másik a befejezett ige (глагол совершенного вида).

Néhány példa:

Folyamatos igék  Befejezett igék 
читать (olvasni) прочитать
писать (írni) написать
вставать (felállni, felkelni) встать
изучать (tanulni, tanulmányozni) изучить
строить (építeni) построить
смотреть (nézni) посмотреть

Mint látható, háromféleképpen különböztetjük meg őket.

  1. Igekötővel: написать, прочитать
  2. –ва képzővel: вставать
  3. A szótő végén levő képzővel: изучать – изучить

Az igepárok nemcsak alakjukban, hanem az igeidők képzésében és jelentésükben is különböznek.

A folyamatos igék jelentése:

Csak a cselekvést jelölik, arról nincs szó, hogy befejeződött-e vagy van-e eredménye.

Múlt időben:

Я писал письмо(Levelet írtam. – Arról nincs szó, befejeztem-e.)

Он изучал английский язык. (Angolul tanult. – Nem tudjuk, van-e eredménye.)

Jövő időben:

В нашем районе будут строить новый бассейн. (A környékünkön új uszodát fognak építeni. – Csak a cselekvés tényét fejezi ki.)

Вечером я буду писать письмо(Este levelet fogok írni. – Arról nincs szó, befejezem-e.)

Azt is kifejezhetik, hogy a cselekvés gyakran történik(t), vagy sokáig tart(ott).

 Я всегда выполняла все задания по немецкому языку(Mindig megoldottam minden német feladatot / feladatot németből.)

Он смотрел долго на меня(Sokáig nézett rám.)

A befejezett szemléletű igék jelentése:

Elsősorban azt fejezik ki, hogy a cselekvés be van fejezve vagy eredménye van.

Múlt időben:

В городе построили новый театр. (A városban felépítették az új színházat.. – Be is fejezték)

Я прочитал книгу. (Elolvastam a könyvet.)

Jövő időben:

Сегодня я напишу письмо(Ma megírom a levelet. – Kiemelem, hogy be is fogom fejezni.)

Завтра я передам твой привет бабушке. (Holnap átadom az üdvözleted a nagymamának.)

A befejezett igék arra is utalnak, hogy a cselekvés egyszer történt vagy egy pillanat alatt zajlott le. Jelölhetik a cselekvés kezdetét vagy végét.

Вчера я кончила работать раньше, чем обычно. (Tegnap hamarabb fejeztem be a munkát, mint általában.)

Он посмотрел на меня с удовольствием. (Érdeklődve pillantott rám.)

Igeidők

A folyamatos szemléletű igéket három igeidőben ragozzuk:

Jelen idő: я читаю (olvasok), я смотрю (nézek)

Múlt idő: я читал (olvastam), я смотрел (néztem)

Összetett jövő idő: a «быть» segédige jelen időben ragozott alakjai + a főige változatlanul:

я буду читать (olvasni fogok), ты будешь писать (írni fogsz)

A befejezett szemléletű igéknek csak két igeidejük van:

Múlt idő: я прочитал (elolvastam), они построили (felépítették)

Egyszerű jövő idő: я напишу (meg fogom írni), он поможет (segíteni fog)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.