Az orosz igeragozás. Jelen idő

Shape Image One
Az orosz igeragozás. Jelen idő

Kép: tajga

Az igeragozással nincs nehéz dolgunk, mert a magyar is ragasztó nyelv, azaz a szótő után illeszti a toldalékokat, így a személyragokat is. Az oroszban is csak a főnévi igenév képzőjét kell eltüntetni, és máris jöhetnek a ragok? Majdnem. A magyarban egy képzője van a főnévi igenévnek: -ni (pl.: olvasni, beszélni stb.) Az oroszban háromféle képzője van a főnévi igenévnek:

1. –ть (работать, смотреть, строить)

2. –ти (идти, найти, нести)

3. –чь (мочь, печь)

Hogyan találjuk meg a szótövet? Ha „levágjuk” a főnévi igenév képzőjét, az esetek egy részében máris megvan az a szótő, amihez a ragokat illeszteni kell.

Pl.: работать (dolgozni), идти (menni), отвечать (válaszolni), владеть (birtokolni).

De persze többnyire még „valamit csinálni kell” a szavakkal, hogy ragozhatók legyenek. A legtöbbször eltűnik a „–ть” képző előtti magánhangzó is.

Pl.: смотреть (nézni), кричать (kiabálni), лежать (feküdni), говорить (beszélni).

A «-чь» képző helyére pedig először egy «г»–t vagy egy «к»–t illesztünk, azután jöhetnek csak a személyragok.

Pl.: беречь (óvni) – я берегу, мочь (képesnek lenni) –  я могу. Eből a -ből 2. személyben ж lesz, többes szám 3. személyben pedig visszajön a г:  можешь, бережёшь – могут, берегут.

És így tovább. Ugye nincs sok értelme szabályokat tanulgatni??? Ezek után van egy nagyon praktikus javaslatom: ne külön tanulgasd az igéket, hanem szövegekben. Persze egyből nem fogod tudni az egész ragozási sort, de amit tudsz, azt egyből tudod használni is. Itt próbálok minél több igét megadni, és akkor már legalább azokat nem kell kikeresned. 

Még egy előzetes megjegyzés: A többes szám 2. személy nem csak tegezéskor használatos („ti”). A magázó alakokat is ezzel fejezik ki, tehát az „ön” és az „önök” után is így ragozzuk az igéket. A szövegkörnyezet dönti el, mit jelent az ige.

Ezek után lássuk a személyragokat!

Példaként a következő folyamatos szemléletű igéket használom (jelen idejük csak a folyamatos igéknek van): жить (élni), работать (dolgozni), кричать (kiabálni), строить (építeni

1. Ragozás Végződés 2. ragozás Végződés
я живу   

я работаю   

-у (-ю) я кричу    

я строю   

-у, -ю
ты живёшь

ты работаешь

-ёшь, -ешь ты кричишь

ты строишь

-ишь
он / она / оно живёт

он / она / оно работает

-ёт, -ет он / она / оно кричит

он / она / оно строит

-ит
мы живём

мы работаем

-ём, -ем мы кричим

мы строим

-им
вы живёте

вы работаете

-ёте, ете вы кричите

вы строите

-ите
они живут

они работают

-ут, -ют они кричат

они строят

-ат, -ят

Vannak olyan igék is, amelyek vegyítik a két ragozási típust: Pl. a хотеть (akarni) és a бежать (futni).

я хочу  я бегу 
ты хочешь ты бежишь
он / она / оно хочет он / она / оно бежит
мы хотим мы бежим
вы хотите вы бежите
они хотят они бегут

Most pedig következzenek igék:

Az 1. ragozási típus szerint ragozzuk:

мочь (tud, képes): могу, можешь, может, можем, можете, могут

давать (ad): даю, даёшь, даёт… дают

вставать (feláll, felkel): встаю, встаёшь… встают

звать (hív, nevez): зову, зовёшь… зовут

брать (fog, vesz): беру, берёшь… берут

ждать (vár): жду, ждёшь… ждут

пить (iszik): пью, пьёшь… пьют

писать (ír): пишу, пишешь… пишут

A 2. ragozási típus szerint ragozzuk:

говорить (beszél): говорю, говоришь… говорят

лежать (fekszik): лежу, лежишь… лежат

садиться (leül): сажусь, садишься, садится… садятся

сидеть (ül): сижу, сидишь… сидят

спать (alszik): сплю, спишь… спят

стоять (áll): стою, стоишь… стоят

A „есть” (кушать, eszik) ige ragozása:

я ем, ты ешь, он / она / оно ест, мы едим, вы едите, они едят

A „ехать” ige (utazik) ragozása:

я еду, ты едешь, он / она / оно едет, мы едем, вы едете, они едут

Megjegyzés:

A „-ся” az igék után egyes szám 1. személyben és többes szám 2. személyben „-сь”, a többi esetben marad „-ся”.

учиться (tanul): я учусь, ты учишься, он… учится, мы учимся, вы учитесь, они учатся

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük